Bogusława Smreczyńska po raz kolejny została prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej. W niedzielę (29 maja) członkowie TMZZ wybrali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz udzielili absolutorium Zarządowi za 2021 rok. 

W niedzielę (29 maja) członkowie TMZZ zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Spotkanie zaczęło się od uczczenia minutą ciszy 8 członków TMZZ, którzy zmarli w ciągu ostatniego roku. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działaności Zarządu i Towarzystwa, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Rady Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków oraz sprawozdania finansowego. 

W głosowaniu członkowie wybrali nowy Zarząd w składzie: Bogusława Smreczyńska - prezes, Magdalena Zachara - skarbnik, Ewa Koczurkiewicz, Elżbieta Olszak, Piotr Wyrobiec, Jacek Cichoń, Eugenia Wronka. Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie: Barbara Wieliczko, Katarzyna Wyrobiec, Franciszek Śmiech. 

Z kandydowania do Zarządu i ze swoich dotychczasowej funkcji zrezygnowały Krystyna Zaporowska i Danuta Chorąży.