Przydatne linki, ciekawe miejsca w sieci:

Rocznik Małopolska - regiony, regionalizmy, małe ojczyzny

 

 

 LINKI DO PRZYJACIÓŁ

 

Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie

 

 Racławickie Towarzystwo Kulturalne

 

 Stowarzyszenie Nasz Radziszów

 

 Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

 

 Towarzystwo Przyjaciół Bronowic

 

 Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki

 

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej

 

 ZATORSKIE LINKI

 Urząd Miejski w Zatorze

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze

 

 

 

 

Parafia pw. śś. Wojciecha i Jerzego

 

 

 

 

Stowarzyszenie Dolina Karpia

 

 

 

 

 

 

Panorama Izby Regionalnej Ziemi Zatorskiej

  

 

 

O zatorskich zabytkach na blogu

 

 

Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze