Przy bramie Cmentarza Komunalnego w Zatorze zebrali się przedstawiciele  TMZZ, emerytów ZNP, ROK w Zatorze, licznie przybyli uczniowie wraz z opiekunami: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy,  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze, Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze. 

Następnie delegacje  przeszły pod tablicę „Pro Memoria” na której w 2020 roku umieszczono nazwisko JANA JAROSZA (1915-1985) działacza ZWZ, AK WIN ps. „Modrzew”więzionego w latach 1946 – 1954 oraz jego żony WŁADYSŁAWY JAROSZ nauczycielki, działaczki ZWZ, AK ps. „Jerychonka”.  Po odsłuchaniu  hymnu państwowego,  złożone zostały  kwiaty oraz zapalono znicze w hołdzie dla bohaterów.  W imieniu władz samorządowych głos zabrał  radny Wiesław Susek, młodzież z ZSCKU w Radoczy przedstawiła  historię Armii Krajowej oraz sylwetkę  Jana Jarosza. Przedstawicielka ZNP   przybliżyła postać Władysławy Jarosz  podkreśliła, że pracując w tej samej szkole " nie miałyśmy pojęcia, że Władzia ma za sobą taką konspiracyjną pracę w podziemnej armii". Dyrektor ROK w Zatorze podziękowała w imieniu TMZZ wszystkim przybyłym na tę uroczystość,  w związku  z trwającą  na Ukrainie  wojną, zaproponowała aby uczestnicy rozeszli się w milczeniu.