W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz Rady Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom  za wsparcie kwesty przeznaczonej na ratowanie Zatorskich zabytków, zorganizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Zatorze w  Dniu Wszystkich Świętych.

Serdeczne wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich wolontariuszy i osób zaangażowanych w organizację kwesty na zatorskim cmentarzu. Szczególnie dziękuję członkom TMZZ zaangażowanym w przygotowanie kwesty: Ewie Koczurkiewicz, Jackowi Cichoniowi a także osobom kwestującym: Danucie Chorąży,  Andrzejowi Koziołowi, Tomaszowi Jargusowi,Tomaszowi Wieliczko, Marii Wieliczko, Marcie Bies, Krzysztofowi Dudkowi, Wiesławowi Suskowi, Sławomirowi Momotowi, Łukaszowi Momotowi, Maciejowi Masialskiemu,  Bogdanowi Bartuli, Janinie Zielińskiej, Tomaszowi Bulkowi, Monice Kozieł,, Mariuszowi Makuchowi,  Annie Wójcik, Marii Hermie, Wojciechowi Kajdasowi, Michałowi Kozakowi, Lidii Świątek, Maciejowi Romańskiemu, Markowi Trojakowi, Alicji Makuch, Ewie Koczurkiewicz Magdalenie Rybak oraz harcerzom: Mateuszowi Zagórskiemu, Adrianowi Mokwie, Dominikowi Dębskiemu, Julii Luranc, Zuzannie Warmuz.

Dzięki hojności darczyńców, kwestującym i organizatorom akcji udało się zebrać 14113,40 złotych.

Do puszek trafiło również 13 euro. Zebrana kwota zostanie przeznaczona  na szczytny cel - ratowanie zatorskich zabytków.

W tym miejscu  dziękuję również paniom Patrycji Miętce i Zofii Szczerskiej za przekazanie chryzantem pod pomnik w rynku i na cmentarz.

Bogusława Smreczyńska

 

Zator  3.11.2023 r.