Realizujemy projekt dofinansowany z programu Małopolska Lokalnie, zakładający rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia poprzez zakup : laptopa, skanera i telewizora celem lepszej popularyzacji posiadanych zasobów w Izbie Regionalnej a także podtrzymywanie pamięci historycznej związanej z mieszkańcami i wydarzeniami. Dużo czasu zajęło nam poszukiwanie odpowiedniego sprzętu w promocyjnych cenach.

Sprzęt został zakupiony odpowiednio oznakowany zgodnie z warunkami projektu. Członkowie TMZZ wstępnie zostali przeszkoleni 
w zakresie jego obsługiwania i już z niego korzystamy podczas pełnionych dyżurów w Izbie Regionalnej. Pozyskany sprzęt pozwoli nam opracowywać także elektronicznie , zasoby posiadanych cennych dokumentów i zdjęć, uatrakcyjni również zwiedzanie naszej Izby Regionalnej.