Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej wraz z Parafią śśw. Wojciecha i Jerzego ogłaszają konkurs!

 

Regulamin Konkursu Palm Wielkanocnych

 

 1. Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej. 
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i odbywa się w dwóch kategoriach:
 • kategoria I – uczniowie przedszkola i „0”, kl. I-III
 • kategoria II – uczniowie klas IV-VI
 1. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie palmy wielkanocnej
  z wybranych przez siebie materiałów (bibuła, papier, kokardki, wstążki, bukszpan, cyprys itd.) 
 2. W każdej kategorii zostaną wybrane: 
  • Palma najwyższa,
  • Po 3 najładniej wykonane palmy.
 3. Ocenie podlegać będą pomysłowość w doborze materiałów, z jakich wykonana zostanie palma i estetyka pracy.
 4. Cele konkursu:
 • Zachęta do kultywowania tradycji wykonywania palm,
 • motywowanie do aktywnego przygotowania do Wielkanocy,
 • rozwijanie i promowanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży,
 • inspirowanie do własnej twórczości plastycznej. 
 1. Zasady konkursu:
 • Uczestnik zgłasza jedną pracę, której jest autorem,
 • praca nawiązuje do tematyki konkursu,
 • praca nie była wcześniej nagradzana,
 • praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką i musi być przestrzenna (nie będą oceniane rysunki, plakaty itp.),
 1. Wykonaną pracę należy przynieść do kościoła na Mszę świętą w Niedzielę Palmową tj. 10 kwietnia o 12.00. Po jej zakończeniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
 2. Prace ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez organizatora. 
 3. Nagrodzone zostaną 3 najładniejsze prace w każdej kategorii + 2 najwyższe palmy (razem 8 nagród). Fundatorem nagród są Organizatorzy.