15 sierpnia obchodziliśmy uroczystość-Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. W tym dniu powszechny jest zwyczaj święcenia ziół i wszelkich płodów rolnych, święci się niemal wszystko co w tym czasie kwitnie i owocuje.

W siedzibie TMZZ już 11 sierpnia br. przygotowywane były bukiety zielne z suchych ziół, kwiatów wcześniej zebranych i specjalnie barwionych przez członków 
i sympatyków TMZZ w osobach: Krystyna Zaporowska, Danuta Chorąży, Maria Madej, Zofia Madej, Ewa Koczurkiewicz, Władysława Chmielowska, Dorota Stankiewicz, Jacek Cichoń, Eugenia Wronka, Wanda Bliźniak, Bogusława Smreczyńska. Natomiast 15 sierpnia od wczesnych godzin rannych przygotowywane były bukiety zielne ze świeżych barwnych kwiatów, pachnących ziół, traw i kłosów zbóż. Pomagały nam jeszcze Magdalena Leśniak i Małgorzata Bernowska. Za zgodą księdza proboszcza bukiety zielne rozprowadzane były w Święto Matki Boskiej Zielnej przy kościele parafialnym w Zatorze, przed wszystkimi mszami świętymi, od godziny 6:30 do godziny 12:00. Wszystkim, którzy wsparli nas finansowo, serdecznie dziękujemy. Od godziny 13:00 do godziny 18:00 członkowie TMZZ pełnili dyżur w swojej siedzibie udostępniając zbiory TMZZ osobom uczestniczącym w X Targach Turystycznych Doliny Karpia. Zwiedzający izbę regionalną otrzymywali specjalne naklejki do tzw. Paszportów Doliny Karpia, które po wypełnieniu brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.