Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na wieczny odpoczynek odeszła Marysia Malinkiewicz, nasza wieloletnia koleżanka, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, którą wspominać będziemy jako zawsze chętną do wszelkich działań społecznych. Wszystkim, których dotknęła śmierć śp. Marysi składamy wyrazy głębokiego współczucia.