6 kwietnia Rada Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków odbyła zebranie z wizją lokalną na Cmentarzu Komunalnym w Zatorze .

Ważne ,że udało się nam pozyskać zgodę na poszerzenie Lapidarium ,ale ilość środków finansowych na koncie zmusza do pojęcia trudnych decyzji , czy ratować i które ,bardzo już zniszczone XIX wieczne cenne nagrobki( daty wskazują lata 1830-1890) , czy środki przeznaczyć na "płytę pamięci" .Również pomnik na rynku mający już 24 lata wymaga piaskowania ( erozja, porosty , glony , cień ,wilgoć zmieniły jego wygląd). Czekamy na szacunkowe kosztorysy odnowy i RSOiRZZ będzie musiała zdecydować jakie zadanie zrealizujemy z udziałem środków z kwesty listopadowej.Poniżej pomniki ,które wymagają renowacji , na większości już wiele dat i informacji jest nieczytelna, a fragmenty które w zeszłym roku jeszcze trzymały się konstrukcji , w tym roku zniknęły lub leżą w trawie .