W sobotę 7 lipca 2012r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej za różnorodne działania kulturalne, wydawnicze i edukacyjne wzbogacające lokalną społeczność oraz małopolski ruch regionalny wpisując się tym samym w dziedzictwo kulturowe Regionu zostało uhonorowane odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaną decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Odznakę wręczył Zarządowi TMZZ Poseł Tadeusz Arkit . Słowa uznania i podziękowania za pracowite ćwierćwiecze oraz życzenia niesłabnącego zapału i sił potrzebnych do ochrony dorobku przeszłości i popularyzowania najlepszych tradycji Naszej Małej Ojczyzny skierował do mieszkańców Zatora i członków Towarzystwa Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Podziękowanie za uznanie i docenienie działalności TMZZ na rzecz Ziemi Zatorskiej i dziedzictwa Kulturowego Małopolski złożyła prezes TMZZ Maria Fila wręczając pamiątkowe kolaże z uroczystości wraz z życzeniami wytrwałości i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym , gdyż mieszkańcy i społecznicy Ziemi Zatorskiej zawsze mogą liczyć na życzliwe wsparcie zarówno pana Posła Tadeusza Akita ,Marszałka Marka Sowy jak i Burmistrza Zatora Zbigniewa Biernata.