Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej odnowili maleńką grotę i umieścili w niej figurkę Matki Bożej - poświęconą w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia 2022 roku.

Z powodu generalnego remontu przedszkola plac zabaw (były ogród ochronki w którym znajduje się grota) nie był dozorowany, figurka Matki Boskiej została w niewyjaśniony sposób zniszczona. Historia dotycząca tej groty to już odległe czasy. W 1935 roku zostały oddane do użytkowania ochronka, sala widowiskowa i ogród powstałe na placu przeznaczonym na ten cel, ufundowane przez rodzinę Potockich. Mieszczanie zatorscy również przyczynili się finansowo do tej budowy urządzając wiele zabaw, rautów i przedstawień. Hrabina Potocka sprowadziła S.S. Zmartwychwstanki, które zamieszkały w ochronce i prowadziły przedszkole do początku lat sześćdziesiątych do czasu jego upaństwowienia. W przyległym ogrodzie zakonnice uprawiały różne warzywa, z których przyrządzały posiłki dla przedszkolaków. Tam też mieściła się mała grota z figurą Matki Boskiej, przy której się modliły. W ochronce mieściła się też mała kaplica z okrągłym oknem za ołtarzem w formie witraża, element ten został zachowany i jest doskonale widoczny na ścianie wyremontowanego przedszkola. Z przedszkola (dawnej ochronki) korzystało wiele pokoleń zatorzan i miło słyszeć jak dziadkowie odprowadzając wnuki mówią, że to było też ich przedszkole a wcześniej chodzili do niego nawet ich pradziadkowie.