Projekt historyczny pt. " USŁYSZEĆ ZAPOMNIANE GŁOSY- LOSY MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ W POŁOWIE XX w" realizowany przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, w którym braliśmy udział, został podsumowany 21 czerwca 2022 r. w siedzibie MPMZO w Oświęcimiu. Wszystkim uczestnikom wręczono nagrody.

 Projekt obejmował udział w warsztatach:

  • Zasady bezpiecznego fotografowania w szczególności obiektów o charakterze historycznym, Akademia Nikona Katowice,
  • Metody przeprowadzania relacji audio oraz video, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Kraków,
  • Sposoby archiwizacji i konserwacji zbiorów,  Centrum Archiwistyki Społecznej, Warszawa,
  • Tworzenie ekspozycji muzealnej, dr hab Krzysztof Mroczkowski, Kraków oraz tworzenie wystawy i jej prezentacja lokalnej społeczności.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej w Szklanej Galerii ROK przygotowało wystawę poświęconą doktorowi Fryderykowi RUŽICCE uznając, że są osoby, które zasługują na pokazanie ich działań na rzecz Małej Ojczyzny. Taką osobą niewątpliwie był doktor Fryderyk RUŽICKA z pochodzenia Czech sercem zatorzanin. Wiedział, że ważne jest dobre zdrowie, ale  także rozwój fizyczny, duchowy, kulturalny.

Z jego inicjatywy powstał w Zatorze kort tenisowy, teatr amatorski, Koło Miłośników Historii Zatora i Muzeum Miejskie,  był działaczem Czytelni Zatorskiej, brał udział w budowie strzelnicy dla Związku Strzeleckiego. Z pasją gromadził materiały historyczne.Wynikiem tego zainteresowania było kilka odczytów pod  tytułem „Z dziejów dawnego Zatora”. 

W jego sprawozdaniu skierowanym do burmistrza 20.06.1949 r. jest informacja dotycząca dyplomu obywatelskiego nadawanego w XIX wieku patriotom zatorskim. Pisze, że jest to unikat znajdujący się w mieszkaniu Stanisława Wichmana i dlatego prosił fotografa Władysława Gołębia o wykonanie na jego koszt zdjęcia dla muzeum. Prośba ta nie została spełniona dlatego zalecał, by Zarząd Miasta wystąpił z prośbą o podarowanie tego dyplomu dla Muzeum. Zalecenia tego też nie wykonano. W roku 2021 zdarzyła się rzecz niesamowita p. Marian Kurzak remontujący stary dom przy ul. Spadzistej odnalazł właśnie ten dokument pochodzący z 1872 r. Przeprowadzona została jego konserwacja  celem zachowania go dla społeczności zatorskiej. Po wielu latach wysiłki doktora, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności udało się zrealizować.

Udział w projekcie i samą wystawę traktujemy jako próbę zaszczepienia wśród mieszkańców zainteresowania historią naszaj "małej ojczyzny".

fot. Piotr Tarczyński