Towarzystwo Miłośników zIemi Zatorskiej pozyskało 6 tys. zł w ramach Lokalnego Programu Grantowego Powiatu Oświęcimskiego.
Doposażamy zaplecze sprzętowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej przez zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów! Pozwoli to na przedstawianie zbiorów w nowoczesnej formie - mówi Prezes TMZZ Bogusława Smreczynska.
Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEIFO na lata 2021-2030 oraz Powiatu Oświęcimskiego.