Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

w niedzielę, 29 maja 2022 r., godz. 10:00 (II termin - 10:15),

w siedzibie TMZZ, ul. Rynek 2, I piętro.

Prosimy o niezawodne przybycie!

W programie m.in. sprawozdanie za rok 2021

oraz wybory nowego Zarządu TMZZ