W dniu 2 września 2021 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego wręczono pani Marii Madej pamiątkowy dyplom i złożono serdeczne gratulacje i życzenia.

Na podstawie Statutu TMZZ § 11pkt.3 i § 26 pkt.2 Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej w uznaniu szczególnych zasług dla Ziemi Zatorskiej może podjąć uchwałę o nadaniu tytułu "Honorowego Członka TMZZ". 
W uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej 
poprzez działania polegające na przygotowywaniu wydawnictw, tekstów do różnych publikacji, nagrywaniu słuchowisk "Obrazki z Życia Graboszyc i nie tylko", inspirowaniu do realizacji konkursów dotyczących ziemi zatorskiej, włączaniu się do realizacji bieżących działań Towarzystwa, służenie bogatym doświadczeniem regionalisty tytuł ten uchwałą Walnego Zebrania TMZZ przyznano pani Marii Madej.