Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej serdecznie dziękuje za odpowiedź na nasz apel w sprawie wsparcie finansowego tegorocznej KWESTY, która z oczywistych przyczyn nie mogła odbyć się na naszym cmentarzu. Szczególne podziękowania składamy: Bankowi Spółdzielczemu w Zatorze, firmom Płoszczyca 
sp.z o.o w Zatorze i Protech sp.z o.o w Zatorze oraz nielicznym mieszkańcom. Dzięki Waszej ofiarności nasze działania związane z renowacją zatorskich zabytków mogą być kontynuowane.