Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

pana Andrzeja Żwawy,

którego wyroby z wikliny zdobią naszą Izbę Regionalną.

Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich,

którzy go znali. 

Prosimy przyjąć od nas wyrazy serdecznego współczucia

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej