Kapliczki przydrożne: symbol wiary, moc tradycji, zapis historii. W niedzielę 9 czerwca odbyło się uroczyste poświęcenie odnowionej kapliczki na Czarczy.

Mszę świętą sprawował i poświęcenia dokonał Ksiądz Kanonik Tadeusz z Krakowa. W uroczystości poświęcenia i Mszy odpustowej uczestniczyli: Burmistrz Zatora Mariusz Makuch z Małżonką, wykonawca Kazimierz Nowak, konserwator zabytków Iwona Kordas, mieszkańcy Czarczy i Graboszyc, członkowie Zarządu TMZZ oraz rodziny mieszkańców przybyłe na uroczystość odpustową. Przewodniczący Wiesław Susek w imieniu Rady Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków podziękował za wszelką pomoc przy renowacji kapliczki, w tym również finansową i wspólnie z Burmistrzem Zatora oraz wiceprezesem TMZZ Jackiem Cichoniem wręczył pisemne podziękowania darczyńcom o treści:
"Rada Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej dziękują za :wsparcie odnowy kapliczki w Graboszycach - Czarczy ,za troskę o dziedzictwo kulturowe naszej małej Ojczyzny Ziemi Zatorskiej. 
Dzięki takim ludziom jak Pan(i) możemy spuściznę naszych przodków zachować i przekazać następnym pokoleniom. 
Wierzymy ,że podjęty z potrzeby serca i na chwałę Bogu trud jest nie tylko świadectwem religijności ,ale da Panu(i) satysfakcję w życiu osobistym , a odnowiona kapliczka- symbol historii, kultury i folkloru naszego regionu pamiątka wydarzeń historycznych, miejsce kultu i małe dzieło sztuki będzie zachwycała przez kolejne lata swym urokiem.

Historia kapliczki.

Kapliczka domkowa na Czarczy powstała około połowy XIX wieku. Pierwotnie służyła robotnikom folwarcznym ,którzy z powodu braku przeprawy mostowej przez Skawę nie mogli uczestniczyć w nabożeństwach w kościele w Graboszycach. 
Pierwszy remont kapliczki wykonany w 1927 roku polegał na wykonaniu tynku glinianego i zastąpieniu gontu dachówką. Podczas kolejnego remontu w 1978 roku dachówkę zastąpiono płytkami z eternitu i położono właściwy tynk. Tuż obok kapliczki zainstalowano dzwon na metalowej dzwonnicy. W roku 2018 z inicjatywy Rady Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków działającej przy TMZZ kapliczkę gruntownie odnowiono: wymieniając dach, tynki, remontując dzwonnicę. Odnowiono ramy obrazów i odtworzono freski pod nadzorem konserwatorskim Pani Iwony Kordas. Prace zakończono 22.XI.2018r. W nocy z 10 na 11 marca 2019 r. złamana wichurą lipa rosnąca tuż obok kapliczki uszkodziła: dach , fragment elewacji oraz konstrukcję metalową dzwonnicy. Na zlecenie Gminy Zator Firma Budowlana "KA-NIS ponownie wykonała remont dachu i elewacji. 
Mieszkańcy Czarczy, którzy od początku istnienia starają się o zachowanie kapliczki w stanie używalności i tym razem dokonali naprawy drewnianego ogrodzenia oraz dzwonnicy.
Do roku 1938 Mszę świętą sprawowano w tej kapliczce w dniu 3 Maja (Święto Matki Bożej Królowej Polski), po czym z powodu represji proboszcz Ignacy Żyła przeniósł nabożeństwo odpustowe na Zielone Świątki. 
Wyposażenie kapliczki stanowią: ołtarzyk z polichromowaną płaskorzeźbą Matki Boskiej- autorstwa ludowego. Z prawej strony ołtarzyka figura kamienna pt. „Upadek pod krzyżem”. We wnękach trzy obrazy z cyklu Droga Krzyżowa oraz oleodruk przedstawiający Maksymiliana Marię Kolbego.
Zdjęcia wykonał i udostępnił Pan Michał Kozak.
Maria Fila