W sobotę 23 lutego odwiedziła nas bardzo liczna grupa zuchów i harcerzy z Hufca Ziemi Wadowickiej , bowiem w Zatorze odbywał XXI Festiwal Kultury Harcerskiej.


Prowadzone w naszej Izbie Regionalnej warsztaty były okazją do zaprezentowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Zatorskiej . Jednak najważniejsza była Kronika ZHP drużyny im Króla Jana III Sobieskiego założona w 1933 roku . Kronika licząca 86 lat , przetrwała ciężki czas II wojny światowej , a jej karty zawierają opisy wędrownych obozów , kolonii, biwaków, uroczystych zbiórek , przedstawień i ważniejszych działań harcerzy Zatorskich aż do roku 1957. Kronikę prowadził śp .dh.Adam Stybak i przekazał ją do TMZZ.
Dzięki Panu Jarosławowi Momotowi, który zeskanował kronikę kartka po kartce , teraz wszystkie drużyny harcerskie Ziemi Zatorskiej będą mogły zapoznać się z jej treścią i historią