W niedzielę 8 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze TMZZ.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Łukasz Dziedzic. W zebraniu uczestniczyli : Burmistrz Zatora mgr Mariusz Makuch , Honorowi Członkowie oraz 38 Członków TMZZ. Członkowie towarzystwa po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 i kadencję 2014- 2017 przedstawionego w formie prezentacji multimedialnej przez Marię Fila, z działalności Rady Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków przedstawionej przez Pana Wiesława Suska oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej podjęli uchwałę udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po czym odbyły się wybory na kolejną kadencję 2018 – 2022. Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej obecni na zebraniu sprawozdawczo wyborczym zatwierdzili Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej w składzie:

• Maria Fila prezes

• Jacek Cichoń zastępca prezesa

• Danuta Chorąży zastępca prezesa

• Ewa Koczurkiewicz sekretarz

• Krystyna Zaporowska skarbnik

• Maria Malinkiewicz członek zarządu

• Elżbieta Olszak członek zarządu

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie : Przewodnicząca - Katarzyna Wyrobiec, z-ca Magdalena Zachara, członek Barbara Wieliczko. Dziękuję członkom TMZZ za liczny udział w zebraniu ,za zaufanie i uznanie dla pracy ustępującego Zarządu. Postaramy się ,aby Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej nadal osiągało sukcesy w: krzewieniu wiedzy historycznej i tradycji, w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego naszej Małej Ojczyzny Ziemi Zatorskiej . W imieniu nowo wybranego Zarządu : Maria Fila.