Obecnie są bardzo zniszczone biegiem czasu i warunkami atmosferycznymi . Planowane do odnowy:
- Nagrobek śp. Maryanna Krajdocha z rodziny Fajferkiewiczów XIX w
- Nagrobek śp. Józef Biegański urzędnik konsystorza Biskupa Tarnowskiego (XIX wiek)
- Nagrobek śp. Juliusz Palman ( zwieńczony krzyżem XIX wiek)
Środki na odnowę wyżej wymienionych nagrobków pochodzą z kwest organizowanych na zatorskim cmentarzu.

 

Przewodniczący 
Rady Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków 
Wiesław Susek