Na podstawie Statutu TMZZ § 11pkt.3 i § 26 pkt.2 Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej w uznaniu szczególnych zasług dla Ziemi Zatorskiej może podjąć uchwałę o nadaniu tytułu ?Honorowego Członka TMZZ?. Tak też się stało czterokrotnie.

 

 

Uchwałą nr 1 z dnia 12 czerwca 2011r. tytuł Honorowego Członka TMZZ otrzymał Burmistrz Zatora mgr inż. Zbigniew Biernat. Uchwałą nr 2 z dnia 12 czerwca 2011r. tytuł Honorowego Członka otrzymał pan Jan Korzeniowski w setną rocznicę swoich urodzin jako najstarszy członek towarzystwa działający od momentu założenia TMZZ. Uchwałą nr 3 i nr 4 z dnia 6 kwietnia 2014r. w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej i Ziemi Zatorskiej tytuł ten otrzymali : pani Krystyna Zaporowska i Pan Władysław Adamik.