Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej w roku 2012 obchodziło jubileusz 25-lecia swojej działalności. Honorowy Patronat nad przebiegiem zaplanowanych przedsięwzięć objął Burmistrz Zatora mgr inż. Zbigniew Biernat.

 

 

Zgodnie z opracowanym harmonogramem w sobotę 16 czerwca odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie wszystkich członków Towarzystwa. Z tej okazji do Zatora przybyli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Arkit, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik , Przewodnicząca Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury Barbara Miszczyk , z-ca redaktora naczelnego rocznika ?Małopolska? ks .Władysław Pilarczyk, zaproszeni przedstawiciele 15-tu Regionalnych Towarzystw Kultury z Małopolski współpracujący z TMZZ .

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia oraz

 

za wzorową działalność na rzecz społeczności lokalnej zostało uhonorowane przez

 

Samorząd Województwa Małopolskiego Orderem ?POLONIA MINOR?.

 

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz przesłała Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dedykacją i wyrazami uznania, które przekazał Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit.

 

Burmistrz Zatora mgr inż. Zbigniew Biernat do podziękowań za: pielęgnowanie tego co najcenniejsze ? lokalnej tradycji , historii, kultury i sztuki oraz krzewienie wzorowych postaw patriotycznych wśród mieszkańców Zatorszczyzny załączył List Gratulacyjny oraz zasponsorował wydanie okolicznościowego folderu TMZZ .

 

Poseł PiS Beata Szydło nie mogąc osobiście uczestniczyć w tak ważnym dla Towarzystwa wydarzeniu skierowała do zebranych list o treści:

 

? Historia i tradycja ziemi zatorskiej budzą ogromny szacunek i podziw. Budują również tożsamość tego miejsca i cementują relacje mieszkańców. Zachwycają ponieważ przed zapomnieniem chroni je pamięć .Pamięć , która pozwala na podtrzymywanie zwyczajów i tradycji, a przede wszystkim na przekazywanie ich kolejnym pokoleniom jako jedną z najcenniejszych wartości. Pasja i zainteresowania , które połączyły i łączą członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej to ogromny wkład w to dzieło. Z okazji Jubileuszu proszę o przyjęcie gratulacji i najlepszych życzeń . Niech Państwa praca owocuje wśród obecnych i przyszłych mieszkańców ziemi zatorskiej, a także jej gości. Niech niezmiennie pozostanie źródłem dumy i satysfakcji.?