Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej (TMZZ) obchodziło jubileusz 30- lecia działalności. Patronat nad Jubileuszem objął Mariusz Makuch Burmistrz Zatora. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw św. Wojciecha i św. Jerzego, którą odprawili ks. Jacek Wieczorek proboszcz i ks. Robert Jończyk w intencji zmarłych oraz o pomyślność dla żyjących członków Towarzystwa.

Przed Mszą św. z historią i zabytkami kościoła zapoznała zgromadzonych M. Fila przekazując folder – przewodnik pt. „Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze”. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do Regionalnego Ośrodka Kultury, gdzie zasiedli przy stołach nakrytych m. in. karpiem zatorskim ( dar RZD) przyrządzonym na trzy sposoby .  Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem, „Roty” Marii Konopnickiej. Prowadzący uroczystość: Łukasz Dziedzic i Maria Fila powitali zebranych : proboszcza Parafii w Zatorze ks. Jacka Wieczorka, Burmistrza Zatora Mariusza Makucha ,Sekretarza Zatora Piotra Domagałę, radnego powiatowego Wojciecha Kajdasa, przewodniczącego Komisji Budżetowej RM w Zatorze Bogdana Bieńka, dyrektor Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze w Zatorze Elżbietę Mostowik , dyrektor ZSO w Zatorze Renatę Pękalę, Dyrektor SP w Graboszycach Bogumiłę Chmielowską , konserwatora zabytków Marka Wesołowskiego , delegacje zaprzyjaźnionych towarzystwa regionalnych , które zaszczyciły jubileusz: Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” z prezes Jadwigą Dudą, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej z prezes Krystyną Dudą i Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” z prezesem Witoldem Siemkiem.  Burmistrz dokonał pokrojenia tortu przygotowanego na Jubileusz Towarzystwa. Po czym Maria Fila przedstawiła działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej w latach 1987–2017 ilustrując je multimedialną prezentacją slajdów. Wiesław Susek, przewodniczący działającej przy Towarzystwie Rady Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków zaprezentował sprawozdanie z działalności Rady również ilustrując je slajdami zabytków przed odnową i po odnowie konserwatorskiej.  Burmistrz z okazji Jubileuszu przekazał List Gratulacyjny i czek na 2000 zł (który Maria Fila przekazała RSOiRZZ na ratowanie zatorskich zabytków ) oraz nagrodził wszystkich działaczy (Jadwigę i Jacka Cichoniów, Marię i Władysława Madejów, Barbarę Czuba, Ewę Koczurkiewicz, Marię Fila, Magdalenę Zachara, Irenę Wyrobiec ,Marka Szmyta, Andrzeja Wojtaszka, Franciszka Korzeniowskiego ) z 30 letnim stażem Medalami wybitymi z okazji 725 lecia Zatora.  Prezes TMZZ w imieniu Zarządu wręczyła dyplomy „Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej” : Elżbiecie Mostowik, Wiesławowi Suskowi, Maciejowi Romańskiemu. Cały Zarząd TMZZ został obdarzony słowami uznania ,podziękowaniami i różami. Następnie zostały wręczone jubileuszowe podziękowania i dyplomy dla: Bogusławy Smreczyńskiej, Romany Józefowskiej , Ewy Gancarczyk, Danuty Chorąży, Władysławy Chmielowskiej, Rozalii Klimek, Romualdy Żak, Marii Mrowiec, Grażyny Adamus, Haliny Kubin, Stefanii Siepak, Bogumiły Rał ,Andrzeja Sopickiego, Andrzeja i Krystyny Żuawów, Bartosza Gaci, IRŚ, ROK i Orkiestry Dętej, Bank Spółdzielczy w Zatorze , SDK, MASPEXu, ZPC „SKAWA”, PARAFII w Zatorze , OPS, WZS, ZSO, ZSG, Radko, KGW. Statuetki za owocną, wieloletnią pracę na rzecz TMZZ otrzymali : Krystyna Zaporowska , Maria Sopicka, Ewa Koczurkiewicz, Piotr Wyrobiec. Osobiste podziękowania Maria Fila za wspieranie w działalności skierowała do : Sekretarza Miasta Piotra Domagały, Łukasza Dziedzica i Jacka Pasternaka. Delegacje z Wieliczki, Kalwarii , Trzebini oraz Stowarzyszenia Kulturalnego "Wiklina znad Skawy "złożyły gratulacje i życzenia TMZZ , które obdarowało je publikacjami wydanymi przez Urząd Miejski w Zatorze. Odczytany został „List gratulacyjny” od Posła na Sejm RP Marka Sowy .  W programie artystycznym wystąpiła Katarzyna Szybisty z kolędami i piosenkami ,uczniowie ZSO : Bartosz Konik, Maria Wieliczko, Zuzanna Błażej , którzy recytowali wiersze o Małej Ojczyźnie - Ziemi Zatorskiej. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano wiersz „Tu jest mój dom” autorstwa śp. Marii Brandys (wieloletniej prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej) na melodię piosenki „Casablanka”. Po obiedzie i wpisach do Kroniki TMZZ udano się do siedziby Towarzystwa przy ul. Rynek 2, gdzie zwiedzono Izbę Regionalną Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia otwartą 8 . 06. 2014 r. Oprowadzały: Maria Madej i Krystyna Zaporowska oraz Burmistrz Zatora Mariusz Makuch. Wśród zebranych eksponatów jest wiele wyróżnień i nagród dla TMZZ, między innymi statuetka Nagrody „Kryształy Soli” przyznana Towarzystwu Miłośników Ziemi Zatorskiej w 2017 r przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie w kategorii: Ochrona dziedzictwa kulturowego, medal „Polonia Minor” oraz odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Maria Fila( tekst) Jadwiga Duda ( zdjęcia)