Dziecko - największa i upragniona wartość Polskich rodzin w wieku sześciu lat zostaje oddane w ręce wychowawców szkolnych . Przyszło do szkoły z domu po sześciu latach zaspakajania jego potrzeb emocjonalnych , materialnych z wykształconymi wzorami zachowań, z doświadczeniami przekazanymi przez rodziców i dziadków .

Dom jest najważniejszym miejscem życia ,jest wartością ,która zaspakaja nasze poczucie bezpieczeństwa , do niego chcemy zawsze wracać . 
Od momentu przyjścia do szkoły dziecko czerpie wzorce od rówieśników i chłonie wiedzę przekazywaną mu przez nauczycieli a czasem też przez Regionalne Towarzystwa Kultury , które pomagają w kształtowaniu tożsamości narodowej i kulturowej i poszanowaniu dziedzictwa kulturowego. Jest to tzw ?edukacja regionalna?. Tylko jak zainteresować młodego człowieka żyjącego w wirtualnym świecie, tym co na pozór wydaje się być ?przestarzałe?, nieatrakcyjne a przede wszystkim nieużyteczne. Niektórzy nauczyciele ZSO w Zatorze od lat znajdują pomoc w realizacji tego zadania w Towarzystwie Miłośników Ziemi Zatorskiej.
Panie : Aleksandra Mostowik i Wiesława Konopka po raz kolejny w tym roku postanowiły przedstawić historię Zatora przy pomocy TMZZ . Uczniowie obu klas drugich mogli: dotknąć najstarszych kamieni romańskiej części naszego kościoła, zobaczyć z bliska mozaikę Ecce Homo z 1535 roku, dotknąć tablic epitafijnych i innych cennych zabytków, zaglądnąć w zakamarki 600-letniej zatorskiej świątyni , ba nawet zmierzyć grubość murów. Myślę ,że historie życia: św. Jerzego , św. Wojciecha św. Jana Kantego, św. Rocha przedstawione w witrażach i pomnikach pozostaną na dłużej w umysłach naszych ośmiolatków. Jako nauczyciel emeryt zazdroszczę tym dzieciakom ,że mają pełnych pasji nauczycieli . Ja większość swojej wiedzy pozyskałam dzięki metodzie ?wkuwania na pamięć? , ale jestem wdzięczna swoim nauczycielom ,że zmuszali nas do poznawania i ?wkuwania? , teraz mogę to co wiem wykorzystywać i przekazywać młodszemu pokoleniu . Przygoda z gotykiem ,którego tyle w naszym kościele powinna zaowocować pełniejszym zrozumieniem tego co nas na co dzień otacza oraz poczuciem dumy z faktu zamieszkiwania w Zatorze i czego poszukają u nas turyści z coraz doskonalszym sprzętem fotograficznym .Uczymy się przecież przez całe życie.
Bardzo dziękuję w/w wychowawczyniom za wspaniałą realizację edukacji regionalnej oraz Pani Grażynie Adamus , która zawsze chętnie młodzieży otwiera drzwi ( w czasie wolnym od pracy). Pani Krystyna Zaporowska jak zwykle zadbała ,aby każdy uczeń otrzymał pamiątkę z tej żywej lekcji historii.Pani Aleksandrze Mostowik dziękuję za wykonanie i udostępnienie zdjęć .
/ Maria Fila/