Każda organizacja składa swoim członkom sprawozdanie z rocznej działalności.Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZZ odbyło się 3 kwietnia .Towarzystwo liczy 117 członków , w zebraniu uczestniczyło 31 .

 

 

Zebranie zgodnie z procedurami odbyło się w drugim terminie, jego uchwały są ważne . Bardzo obszerne sprawozdanie za 2015 rok w imieniu Zarządu przedstawiła Maria Fila , a na poparcie wielorakości i autentyczności działań wyświetliła przygotowaną prezentację multimedialną . Sprawozdanie z prac Społecznej Rady Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków złożył Przewodniczący Rady Wiesław Susek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przedstawiła Barbara Wieliczko .Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi i takąż uchwałę zebrani przyjęli. Prezes Maria Fila podziękowała Zarządowi TMZZ za dobrą pracę w minionym roku , a w szczególności Paniom: Krystynie Zaporowskiej, Marii Sopickiej, Marii Madej , Danucie Chorąży , Ewie Koczurkiewicz ,Panom: Jackowi Cichoniowi i Markowi Szmytowi, KGW z Zatora oraz Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Zatorze i Fundacji MiLA z Krakowa. Przedstawiła plan pracy na kolejny rok ,który będzie wiązał się z 30-leciem założenia TMZZ. Istotny fakt to ten ,że rok budżetowy zamknięto na plusie mimo opłat za czynsz ,wodę, światło , ogrzewanie ( chociaż ponosimy tylko 15% kosztów mediów, resztę dopłaca Urząd Miasta). Obecny na zebraniu Burmistrz Zatora Mariusz Makuch zapewnił o przychylności i kontynuowaniu współpracy w realizacji zadań na rzecz rozwoju Gminy Zator.Fakt ,że przez pomieszczenia Izby Regionalnej przewinęło się 864 turystów zabierając do swoich rodzinnych stron dobre nowiny z naszej gminy uznał za imponujący i stwarzający wyzwanie na kolejne lata dla TMZZ. Burmistrz odpowiadał też na pytania zebranych.