?Znowu jest styczeń, więc przyszła pora, żeby się spotkać na Dniu Seniora.? 

XXIII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Seniorów Zatora.  

 

Po raz XXIII Burmistrz Zatora mgr inż. Zbigniew Biernat na prośbę Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej objął Honorowy Patronat nad Spotkaniem Opłatkowym Seniorów i osobiście złożył życzenia Seniorom osiedli: Centrum, Królewiec, Podlipki i Morysina. Burmistrz życzył seniorom : zdrowia i jeszcze wielu lat życia wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat, szacunkiem i miłością najbliższych i społeczeństwa. Podkreślił ,że wiek staje się mało istotny ,jeśli chce się zmienić życie na lepsze?,a na to nigdy nie jest za późno i zachęcił do skorzystania z wielu możliwości ,które stwarza życie w naszej Gminie , czyli skorzystania z bogatej oferty Regionalnego Ośrodka Kultury, z możliwości jakie daje realizowany szwajcarski program i projekt ?Dolina Karpia Szansa na przyszłość?, oraz z możliwości które oferuje otwierany po remoncie ? Rynek 2? 

 

 

Patronat Burmistrza zawsze wiąże się z pokryciem połowy wydatków poniesionych na zakup produktów żywnościowych. Drugą połowę podarowały Komitety Osiedlowe: Centrum, Podlipki, Królewiec i Morysina. 

 

Proboszcz Zatorskiej Parafii ks kanonik Jacek Wieczorek dzielenie się opłatkiem rozpoczął od zaśpiewania wspólnie z Seniorami kolędy , po czym pobłogosławił opłatki .Zebrani ze wzruszeniem dzielili się opłatkiem i z serca płynącymi życzeniami co zajęło sporo czasu a słowa naszego Proboszcza ? niech połączą nas dzisiaj kolędy ,opłatek i wspólny śpiew? znalazły pełne odzwierciedlenie wśród zgromadzonych Seniorów i zaproszonych gości.  

 

Gośćmi XXIII spotkania byli : Pan Burmistrz z Małżonką, ks kanonik Jacek Wieczorek , Pani Elżbieta Mostowik dyrektor ROKu, Pan Sławomir Momot Radny Powiatu Oświęcimskiego i zarazem Przewodniczący Osiedla Podlipki , Pan Bogdan Bieniek z Małżonką - Przewodniczący Osiedla Królewiec, Pan Stanisław Nowicki pełnomocnik Burmistrza do spraw szkolnictwa zawodowego , Pani Bogumiła Chmielowska dyrektor Zespołu Szkół w Graboszycach , Pan Łukasz Dziedzic redaktor ?Życia Zatora?. Jesteśmy wdzięczni za przyjęcie zaproszenia i za to ,że w wolny od pracy dzień przyszli spotkać się i zintegrować z Seniorami Zatora. 

 

Członkowie Zarządu TMZZ roznieśli w tym roku 300 zaproszeń . Zapraszane są co roku osoby z kolejnych  roczników .W tym roku do grona zaproszonych dołączył rocznik 1946.W sobotę 25 stycznia w sali bankietowej nad OSP spotkało się 134 seniorów chóralnie odśpiewując 200 lat, najdostojniejszym spośród zebranych seniorów tj. Pani Janinie Kuglin i Panu Alojzemu Fierdonkowi, którzy otrzymali od Burmistrza kwiaty i życzenia. W imieniu Zarządu TMZZ życzenia złożyły : prezes Maria Fila i sekretarz Maria Madej. 

 

Pani Maria Fila w swoim wystąpieniu poruszyła temat kruchości życia , bo tego ,że życie jest kruche doświadczamy wszyscy, a nie tylko w starszym wieku. Dlatego warto przeżywać dobrze każdy dzień ,dzielić się miłością, szczęściem i serdecznością. Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni i ważne abyśmy umieli się integrować i nie tracili sił witalnych . Na zakończenie dodała ? to Wy drodzy Seniorzy pielęgnujecie i przekazujecie młodszym naszą: narodową ,piękną, wartościową tradycję i kulturę i oby następne pokolenia miały tyle witalności i radości życia ,co Wy, jesteście dla nas wyjątkowo ważni i bardzo potrzebni?. 

 

 

"Z szopką po kolędzie " przyszli do seniorów Zatora kolędnicy z Zespołu Szkół w Graboszycach przygotowani przez Panią Annę Kruk . Brawurowo i emocjonalnie operowali kukiełkami i recytowali teksty opracowane przez Panią Marię Madej .Otrzymali gromkie brawa .Szybki sondaż wykazał ,że praktycznie wszyscy zebrani pamiętają takich kolędników z lat swojej młodości , zaś w tym roku tylko w siedmiu domach pojawili się tradycyjni kolędnicy z szopką. Całości przedstawienia dopełniła Justyna Klimek wykonując solo kolędę za którą otrzymała Grand Prix w Konkursie Kolęd i Pastorałek ROK w Zatorze. Nadmienić trzeba ,że Justyna jest uczennicą gimnazjum w ZS w Graboszycach ,ale jej opiekunem muzycznym jest Agata Kogut dyrektor ZSO w Zatorze.